Pracujú s témou, ktorej sa všetky politické garnitúry vyhýbajú, pretože vedia, že je ešte kontroverznejšia ako registrované partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia alebo otázka interrupcií. Napriek tomu dlhodobo a úspešne pomáhajú. Aký je príbeh občianskeho združenia Cesta von?

Pravidelní darcovia a darkyne pomáhajú zabezpečovať chod a kvalitné poskytovanie služieb viacerým mimovládnym organizáciám. Komunikácia s darcami je práca na plný úväzok. Skvelým príkladom komunikácie s darcami je občianske združenie Cesta von, ktoré verejnosť lepšie pozná cez projekt Omama. Ako sa im darí oslovovať stále širšie publikum a udržiavať vzťah s podporovateľmi? V 24. epizóde podcastu Bez modrín sme sa rozprávali s Pavlom Hricom, spoluzakladateľom Cesty von.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka podpore The Velux Foundations a tiež vďaka programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.