V prípade, že sa vám váš partner vyhráža zabitím, je nutné odísť čo najskôr preč do bezpečia a zavolať na políciu – číslo 158.

Ide o trestný čin podľa zákona č. 300/2005 (Trestný zákon) § 360 a môže sa potrestať odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky. Ženy sa oveľa častejšie stávajú obeťami vraždy alebo zabitia svojím partnerom v porovnaní s mužmi. Tzv. femicídy, teda násilné trestné činy s následkom smrti (vražda a zabitie), ktorých sa dopustil súčasný alebo bývalý partner na žene, sú každoročnou súčasťou policajných štatistík. Preto akékoľvek vyhrážanie sa zo strany násilníka zabitím netreba brať na ľahkú váhu.

V rámci zachovania vlastnej bezpečnosti a minimalizácie dôsledkov treba v prvom rade čo najskôr odísť na bezpečné miesto, odkiaľ môžete už potom vykonať ostatné potrebné kroky.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center).