Pohľad na pôvod násilia z historického kontextu vývoja medziľudských vzťahov či aktuálne postoje slovenskej verejnosti. Aj o tom je tretia epizóda podcastu Bez modrín.

Na veci je dôležité pozerať sa z hľadiska vývoja a vnímať ich v širších súvislostiach. Jednak to človeku poskytuje informovanejší pohľad, zároveň sa tak ľahšie uvažuje o tom, akým smerom sa v situáciách a témach dá posúvať a celkovo tak prispieť k pozitívnej zmene. 

Práve preto sme sa rozhodli v tretej epizóde podcastu Bez modrín pozrieť na tému násilia z hľadiska vývoja medziľudských vzťahov, a zároveň sprostredkovať poslucháčkam a poslucháčom vhľad do toho, ako sa realizujú v tejto téme dôležité výskumy. 

Hosťkami epizódy boli dve odborníčky – Miroslava Bobáková a Elena Gallo Kriglerová.

Etnologička a antropologička Miroslava Bobáková sa dlhodobo venuje problematike ľudských práv žien, rozvoja občianskej spoločnosti a vzdelávaniu. Počas štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa venovala problematike rodiny a príbuzenstva, mechanizmom konštruovania skupinovej – rodinnej identity, čo približuje aj v podcaste Bez modrín.

Elena Gallo Kriglerová je sociologička a senior výskumníčka Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), ktorého aktivity sú zamerané predovšetkým na etnické, jazykové a náboženské menšiny a inklúziu marginalizovaných skupín. Predtým pracovala ako výskumníčka v Inštitúte pre verejné otázky. Aktuálne je aj súčasťou Poradného orgánu pre menšiny prezidentky SR Zuzany Čaputovej. V tretej epizóde podcastu Bez modrín nám priblížila realizáciu výskumov a postoje slovenskej verejnosti k násiliu. 

Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko.

Viac informácií nájdete na www.bezmodrin.sk/podcast.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.