S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

DETI TICHO PRED NÁSILÍM NEOCHRÁNI!

Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie Slovenskom a Českom aj vďaka vám už po deviaty krát 18. novembra 2022, v čase 10:00 – 11:00, aby sme pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý! Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová a Klára Laurenčíková, splnomocnenkyňa vlády Českej republiky pre ľudské práva.

Počas minulých rokov sa do podujatia zapojilo viac ako 132 000 detí a dospelých.

Pre náročnosť situácie boli ostatné dva ročníky komorné, no i tak sme na Slovensku i Čechách neostali ticho. Veríme že rok 2022 bude opäť v móde ročníkov pred rokom 2020 a tento rok sa vidíme nielen v triedach, či spoza počítačových obrazoviek, ale aj na námestiach, uliciach, či na školských dvoroch.

Do Bubnovačky sa môže zapojiť každý. Zapojiť sa môžu školy, spolky, firmy i rodiny doma. Môžete sa spojiť a spoločne v meste sa stretnúť na námestí. Podporiť vás môže mesto, či lokálny hudobníci so svojimi bubnami. Bubnovať môžete na školách – v triedach, na chodbách, telocvični, či na dvore. Okrem samotného bubnovania sú vítané podporné aktivity k téme prevencie násilia – napríklad premietanie filmov k téme, rozhovory, diskusie, tematické nástenky, pre menších zadania na kreslenie, …. kreativite pre podporu témy sa ozaj medze nekladú 🙂

Ak budete bubnovať, alebo realizovať nejaké podporné aktivity, bez ohľadu na miesto (škola, organizácia, firma alebo obývačka), určite nám o tom dajte vedieť. Napíšte nám aspoň predbežný počet zapojených detí a zapojených dospelých, akou formou sa zapojíte, poprípade aké podporné podujatia plánujete organizovať. Info o miestach podpory, budeme priebežne zverejňovať na mape „Bubnovačka 2022“.. Zároveň Vám radi pošleme vizuály tohtoročnej bubnovačky vo forme plagátu, bannerov na web, FB postov, aj to aj formát s textom „Aj naša škola je súčasťou! // „Aj my sme súčasťou“.

Vaše fotky a videá môžete pridávať priamo do diskusie na FB udalosti „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2022!“, ktorá bude vytvorená na FB Centrum Slniečko, n.o..

kontakt: bubnovacka@centrumslniecko.sk

Ako aj v minulosti, aj tento rok je spoluorganizátorom bubnovačky Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch a prenesene cez ich koordinátorov aj v mestách po Slovensku. A tak sa v niektorých mestách bude Bubnovačka realizovať pod ich koordináciou. O mestách, ktoré budú mať koordinátora, vás budeme priebežne informovať a navzájom prepájať.

KTO STOJÍ ZA BUBNOVAČKOU

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 22 rokov.  Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. A vďaka spoluorganizátorovi – pražskému Centru Locika, z.ú., prekročí Bubnovačka hranice Slovenska aj tento rok.

PREČO BUBNUJEME V NOVEMBRI 

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.

18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 18. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

Takto sa bubnovalo minulý rok: ROK 2021: https://lnk.sk/zgo1

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.