O čom sa zvykneme rozprávať so starými rodičmi? Liečebná pedagogička Zlata Šrámová tvrdí, že medzi seniormi najviac rezonujú témy vzťahov, zdravia a tiež zmena životnej orientácie.

Ak sa bavíme o senioroch, je dôležité rozlišovať, či sú to seniori v zariadeniach alebo napríklad aktívni seniori vo vlastných rodinách. Každý je v odlišnej situácii a má iné potreby. Témy, ktoré však medzi seniormi najčastejšie rezonujú a dôvody, pre ktoré uvítajú priestor na rozhovor, sú v prvom rade vzťahy, zdravie a tiež zmena životnej orientácie. Otázky ohľadom toho, čo má byť náplňou, poslaním či zmyslom novej životnej etapy. Každý z nás sa však potrebuje cítiť šťastný, užitočný a prijatý. Ako sa žije seniorom v dnešnej uponáhľanej digitálnej dobe?

Ilustrácia: Zuzana Bartová

Zlata Šrámová je liečebná pedagogička a skúsená psychoterapeutka, ktorá po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala v oblasti psychiatrie asi 25 rokov. Dnes sa venuje individuálnym klientom a často pracuje aj so seniormi. Pôsobí aj ako lektorka výcviku v systemických konšteláciách, ktorým sa intenzívne venuje viac ako 30 rokov. Ako bezpečne sa dnes na Slovensku cítia seniori? Čo ich teší a čo ich trápi? Dá sa na starobu pripraviť? A ako vyzerá dôstojná staroba?

Zapnite si odber podcastu Bez modrín a žiadna nová epizóda vám neunikne. Pokiaľ sa vám naša práca páči, pridajte hodnotenie a odporučte epizódy aj svojim priateľom aj známym. Aj vďaka vám sa dôležité myšlienky dostanú ďalej. Spoločne tak vytvoríme citlivejší a ohľaduplnejší svet.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.