Ako vníma naša spoločnosť seniorov? Je k nim dnešný svet dostatočne láskavý? Sú aj seniori obeťami domáceho násilia? O tomto všetkom sa budeme rozprávať s Evou Soldánovou. V jubilnejnom 20. vydaní podcastu Bez modrín budete počuť aj Sylviu Gancárovú z Centra Slniečko a najláskavejšiu hviezdu slovenského instagramu – Blue Grandma.

Eva je mladá absolventka manažmentu sociálnej pomoci na UK v Bratislave. Jej srdcovou záležitosťou je práca so seniormi a pre seniorov. Pracuje na Miestnom úrade Mestská časť Bratislava – Rača na oddelení pre sociálne veci a dobrovoľnícky sa angažuje v občianskych združeniach Zrejme a Seniori v pohybe.

Časová os staršieho človeka je prirodzene dlhšia a o skúsenosti bohatšia. Poznanie a skúsenosti sú práve to, čím senior prispieva do vzťahov, rozhodovaní a spoločnosti ako takej. Čím to je, že v individuálnej rovine sme si toho vedomí? Vieme, že ak ideme niečo robiť po prvý raz, spýtame sa niekoho staršieho a skúsenejšieho. Rovnako sa poradíme, ak sa ocitneme v životnej situácii, v ktorej už niekto iný pred nami bol. Prečo však na prínos starších ľudí ako spoločnosť zabúdame? Prečo je debata ohľadom seniorov zredukovaná na príspevky na dôchodky a zneužívaná najmä v politickom boji? Aký signál vysiela naša spoločnosť takýmto správaním o tom, aké postavenie v nej má starší človek?

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.