Riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko, Mariana Kováčová, bola spolu s 33 osobnosťami 14. januára ocenená štátnym vyznamenaním. Z rúk prezidentky Slovenskej republiky, Zuzany Čaputovej, si prevzala Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

Vďaka nej svieti deťom, ktoré zažili veľa fyzickej a psychickej bolesti, v živote slnko,“ zaznelo na slávnostnej ceremónii v budove Slovenskej filharmónie. Mariana Kováčová sa už od roku 1990 venuje problematike týraných, sexuálne zneužívaných detí a pomáha ženám a obetiam domáceho násilia. Po revolúcii začala s presviedčaním kompetentných a aj verejnosti, že týrané a zneužívané ženy a deti potrebujú odbornú pomoc. Už vtedy začala hľadať vhodné priestory pre prvé krízové centrum pre týrané a zneužívané deti, ako aj pre matky s deťmi na SlovenskuV roku 2000 založila neziskovú organizáciu Centrum Slniečko, ktorá odvtedy, už takmer 25 rokov, pomáha týraným, sexuálne zneužívaným či zanedbávaným deťom a obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia.  

Jej dlhodobá, systematická, ale najmä energická práca vyústila nielen vo vznik viacerých centier pre týrané a zneužívané deti, bezpečných ženských domovov, ale aj do realizácie preventívnych programov a mnohých osvetových kampaní, ktoré opakovane upozorňujú na násilie páchané na deťoch a ženách, pred ktorými si nemôžeme zakrývať oči.

Štátne vyznamenanie je pre mňa obrovská pocta. Veľmi si vážim, že som sa vďaka pani prezidentke zaradila medzi skupinu významných slovenských osobností, z ktorých každý spravil pre Slovensko a ľudí v ňom niečo obdivuhodné. Vnímam to ako ocenenie, ktoré nepatrí len mne, ale všetkým, ktorí mi v Centre Slniečko odhodlane pomáhajú podať pomocnú ruku tým, ktorí sa často nemajú na koho obrátiť,“ vyjadrila sa k štátnemu vyznamenaniu riaditeľka Centrum Slniečko, Mariana Kováčová.