Aj tento koniec roka sa nesie v duchu kampane 16 dní proti rodovo podmienenému násiliu. Symbolicky sa začína 25. novembra, na Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, a končí 10. decembra, na Medzinárodný deň ľudských práv. 

V roku 1991 vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov 25. november za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Spravilo tak na pamiatku vraždy “the Mirabal sisters”, sestier Patria Mercedes Mirabal, María Argentina Minerva Mirabal a Antonia María Teresa Mirabal z Dominikánskej republiky, ktoré boli väznené, mučené, znásilnené a napokon 25. novembra 1960 popravené v dôsledku nesúhlasu s vtedajšou diktátorskou vládou Rafaela Trujilleho. The Mirabal sisters sa stali symbolom ženského odboja proti útlaku a pripomienkou toho, že násilie na ženách nie je otázkou zlyhania jednotlivcov, ale zodpovednosťou štátu. Návrh vyhlásiť 25. november za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách bol prvýkrát predložený na prvej feministickej latinskoamerickej a karibskej konferencii v roku 1981 v Bogote. 

Pri príležitosti tohto dňa sa každý rok začína 25. novembra celosvetová kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu. Iniciovalo ju Centrum pre ženské globálne vedenie v roku 1991. V rámci tejto kampane sa tisícky organizácií a inštitúcií počas šestnástich dní organizujú a spoločne upriamujú pozornosť na vážnosť témy a dôležitosť prijatia potrebných opatrení k eliminácii rodovo podmieneného násilia. 

Špeciálnym cieľom kampane je v roku 2020 upriamiť pozornosť na negatívne vplyvy pandémie v oblasti poskytovania pomoci a ochrany obetiam rodovo podmieneného násilia, ktorého alarmujúci nárast zaznamenali viaceré krajiny. Jedná sa najmä o formy fyzického, psychického, sexuálneho a ekonomického domáceho násilia poháňaného hospodárskou neistotou domácností a obmedzenými životnými podmienkami v dôsledku sociálnej izolácie. 

Kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu končí 10. decembra, na Medzinárodný deň ľudských práv. Týmto dňom si pripomína výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorú 10. decembra 1948 vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov.