Program pre rodičov Kozmo na doma sa venuje témam, s ktorými sa stretnete najčastejšie v rodine, v domácom prostredí, v kolektíve súrodencov či kamarátov. Je určený pre všetkých dospelákov, ktorých zaujíma rodičovstvo, výchova a prevencia.

Veríme, že deti už od malička treba viesť k tomu, aby si vedeli ustrážiť osobné hranice a bezpečne zvládnuť rôzne situácie v kolektívoch, ale aj v domácom prostredí. Vytvorili sme nástroj, ktorým vám chceme pomôcť s deťmi o vážnych témach hovoriť pre ne zrozumiteľnou formou.

Kozmo na doma obsahuje metodiku pre rodičov, v ktorej nájdete množstvo odporúčaní od skúsených odborníkov z Centra Slniečko,  ale aj inšpiratívne aktivity, ktoré ako rodina môžete doma realizovať a užiť si tak hravo a tvorivo strávený spoločný čas s deťmi. Všetky aktivity sú zamerané na posilnenie konkrétnej témy. Súčasťou programu Kozmo na doma je aj set pomôcok,  ktoré vás budú sprevádzať celým programom a cca hodinový webinár, ktorý si pozriete z pohodlia vášho domova.

V dvoch častiach programu Kozmo na doma sa venujeme týmto témam:

Kozmo na doma 1

  • Branie vecí kamarátom alebo súrodencom bez opýtania
  • Posmievanie sa
  • (Ne)všímanie si, ak sa niekomu druhému niečo deje

Kozmo na doma 2

  • Šikana medzi deťmi
  • (Ne)rešpektovanie názorov druhých
  • Prijímanie inakosti

Kozmo na doma 1 a 2 je možné absolvovať v ľubovoľnom poradí podľa toho, aké témy vás zaujímajú alebo absolvovať iba jeden z nich. Nenadväzujú na seba. Kozmo sa už teší aj do vašej rodiny 🙂

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.