Znásilnenie nie je nikdy vina preživšej. Vždy je zaň zodpovedný len ten, kto ho pácha. A deje sa často práve na miestach, kde by sme sa mali cítiť bezpečne. Napríklad aj v náboženskom spoločenstve. Vypočujte si prvú epizódu podcastu Medúza, ktorá je príbehom Denisy. Ako 18-ročnú ju znásilnil kamarát zo spoločenstva Milosť.

Sexuálne násilie často prekvitá práve tam, kde nemáme tendenciu byť v strehu a očakávať to najhoršie. Znásilnenia sa nedejú v tmavých uličkách a parkoch. Až 88 % žien násilníka poznalo

Násilie sa často odohráva doma, v rodine, škole, práci či v náboženskom spoločenstve. Na miestach, kde by sme sa mali cítiť prijato a bezpečne. Aj to je nezriedka dôvodom, prečo sexuálne útoky často zostanú nenahlásené a nepotrestané. Ich zverejnenie by totiž znamenalo stratu rodiny, priateľov, domova a všetkého, čo nám robí život istejším a navonok bezpečnejším.

Prvá epizóda podcastovej série Medúza je príbehom Denisy, ktorú znásilnil jej kamarát a člen náboženského spoločenstva Milosť, do ktorého v tom čase aj ona patrila. Po znásilnení zostala tehotná. Ako mnohé ďalšie preživšie však znásilnenie bezprostredne po útoku nenahlásila. Ak by to spravila, znamenalo by to pre ňu jasný ortieľ: za násilníka by sa musela vydať.

Na kázňach som počúvala, že nemám nosiť krátke sukne a provokovať mužov. Hľadala som chybu v sebe. Ja som spravila niečo zle, vyprovokovala som ho, a preto sa to stalo. Musím s tým žiť, alebo si ho zoberiem za manžela. To však pre mňa nepripadalo do úvahy,“ hovorí vo svojom príbehu Denisa, ktorá už dnes chápe a vie, že znásilnenie nebola v žiadnom prípade jej vina.

Aj napriek tomu, že to bol jej kamarát, aj napriek kázňam o krátkych sukniach a tomu, že sa to stalo u neho doma, kam išla dobrovoľne.

Ak ste zažili sexuálne násilie alebo máte vo svojom okolí niekoho, kto sexuálne útoky prežil, užitočné kontakty pomoci a zoznam poradenských centier nájdete na tomto odkaze.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá nezisková organizácia Centrum Slniečko.