Čo je to rodová nerovnosť? Bohužiaľ, nie je to len abstraktný pojem. No možno si pod týmto pojmom neviete nič konkrétne predstaviť. V tom prípade vám gratulujeme, ste ideálny adept alebo adeptka na absolvovanie nového kurzu Toto je rovnosť.

Na stránke www.totojerovnost.online nájdete zadarmo dostupných až 5 modulov kurzu zameraného na rodové stereotypy. Pomocou fiktívnej hrdinky Alex si prejdete situáciami, s ktorými sa ženy bežne stretávajú od detstva cez dospievanie až po starobu. Budete môcť zažiť, aké náročné je zladiť pracovný a rodinný život, dotkne sa vás násilie na ženách či poruchy príjmu potravy, rodový rozdiel v mzdách, nižšie dôchodky a sklený strop.

E-learningový kurz bol vypracovaný v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie a jedným z jeho cieľov je predchádzanie diskriminácii pomocou zvýšenia informovanosti o téme. Prostredníctvom Alexinho príbehu života sa lepšie vcítite aj do situácií, ktorým ste ešte nečelili a budete sa tak môcť na ne pripraviť. Vysokokvalitné výtvarné spracovanie a spôsob podania dôležitých informácii o témach spojených s bezpečnosťou žien a dievčat robia z kurzu dobre prístupnú a napínavú hru.

Tento kurz je určený všetkým od 15 do 100 rokov. Bol vytvorený výskumníčkami a pedagogičkami Katarínou Minarovičovou a Miroslavou Lemešovou z Pedagogickej fakulty UK, spolu s ilustrátorom Martinom Plškom a expertkou na gamifikáciu Danou Bubákovou.

Rodové stereotypy nás ovplyvňujú ešte skôr, než sa narodíme – očakávania, s ktorými sa naši rodičia a ich okolie pripravujú na náš príchod na svet majú takisto nemalý vplyv už v brušku.

Veríme, že sa vám kurz bude zdať dostatočne zaujímavý a podelíte sa o túto skúsenosť aj so svojím okolím. Nebolo by to fantastické, keby sa informácie o rodovej nerovnosti dostali všade tam, kde ich treba?