Poznáte angažované pedagogické a odborné zamestnankyne/zamestnancov, preventistky/preventistov, sociálne pracovníčky/pracovníkov pracujúcich so skupinami detí vo veku do 7/8 rokov? Možno práve pre nich bude informácia o voľných miestach na 4-dňové vzdelávanie pre realizáciu Preventívneho programu “Kozmo a jeho dobdroduržstvá” užitočná!

“Kozmo a jeho dobrodružstvá” je preventívny program zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania, spolupráce a empatie detí. Buduje u detí hodnotovo-vedomostný základ, ktorý im v budúcnosti pomôže rozhodnúť sa konať pri strete s násilím. 

Na základných a materských školách, v kolektívoch detí do 7/8 rokov, ho realizujú odborníčky a odborníci vyškolení v 4-dňovom vzdelávaní. 

Najbližšie vzdelávanie pre realizáciu Preventívneho programu “Kozmo a jeho dobrodružstvá” sa uskutoční už v termíne 20. 5. – 21. 5. a 24. 5. a 25. 5. 2021. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa vzdelávanie uskutoční ONLINE. Na májový termín sú ešte voľné miesta, registrovať sa možno na webstránke neziskovej organizácie Centrum Slniečko.

Druhé známe vzdelávanie a uskutoční v augustovom termíne, na ktorý ešte registrácie nie je spustená. Pôjde o dni 5. 8. – 6. 8. a 9. 8. – 10. 8. 2021.

Vzdelávanie pre realizáciu programu má rozsah 60 vyučovacích hodín, do ktorého sú okrem účasti na 4-dňovom vzdelávaní započítané aj dištančné študovanie odborných materiálov a konečné spracovanie získaných materiálov a supervízne stretnutia. 

Viac informácií o preventívnom programe, ale aj samotnom vzdelávaní pre jeho realizáciu nájdete TU.

Preventívny program “Kozmo a jeho dobrodružstvá” bol aj predmetom diskusie s jednou z jeho lektoriek, Janou Šimšálekovou, v ôsmej epizóde podcastu Bez modrín.

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.