Rok 2021 bol pre nás plný noviniek. Ďakujeme, že sme ho prežili spolu!

V Centre Slniečko, n.o. sme aj v roku 2021 pomohli veľkému počtu ľudí, ktorí zažili domáce násilie. Či už formou poradne, terénnej práce alebo v zariadeniach pre deti a matky s deťmi. V preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá sme vyškolili ďalšie desiatky psychológov a psychologičiek, ale aj učiteľov a učiteliek, ktorí s Kozmom pracujú už po celom Slovensku. V roku 2021 Kozmo prinesie viaceré novinky – zásadnú premenu vzdelávacieho konceptu smerom k modernizácií a technológiám, ale aj nový web či album plný nových pesničiek. Rozhodne je veľa dôvod na to sledovať Kozmove dobrodružstvá.

Jedným z najemotívnejších momentov (okrem veľkých letných prázdnin a Vianoc) bola určite návšteva našich detí priamo v prezidenskom paláci a osobné prijatie pani prezidentkou. Najväčšou novinkou uplynulého roka však bolo spustenie podcastovej relácie Bez modrín, ktorú vydávame dvakrát do mesiaca a prinášame vám rozhovor vždy s inou odborníčkou alebo odborníkom na rôzne témy súvisiace s násilím, obmedzovaní slobôd, komunikáciou či právami detí. Ak ste ho ešte náhodou nepočuli, podcast Bez modrín nájdete na všetkých streamovacích službách, na Youtube alebo na našom webe. V rozhovoroch pokračujeme i v novom roku, v najbližšej prvej epizóde sa budeme rozprávať o odpúšťaní. Dopočutia v januári!

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.