Ako sa dá v interakcii s druhými používať moc a slová takým spôsobom, ktorý nepodnecuje násilie, ale podporuje porozumenie? A aké rozmery nadobúda táto téma v čase vojnového konfliktu na Ukrajine? O konfliktoch, ich príčinách aj riešeniach, ale aj o nenásilnej komunikácii sa rozprávame s facilitátorom Dušanom Ondrušekom.

Mať konflikty je prirodzené. Mať odlišné názory a hodnoty je v poriadku. Dôležité je, aby sme vedeli konflikty riešiť konštruktívne. Konfrontačné situácie nás učia hľadať kompromisy a byť kreatívni pri hľadaní riešení, často objavíme nové pohľady práve vďaka konfrontácii. Je veľa teórií, ktoré hovoria, že pri riešení konfliktov je práve kreativita to najdôležitejšie. Líši sa naše správanie v konfliktných alebo v potenciálne konfliktných situáciách, ktoré zažívame doma od tých, ktoré nás stretnú v práci? 

Je pravdepodobné, že všetci alebo aspoň väčšina z nás chce v živote zdravé vzťahy – vzťahy, v ktorých nám je spolu dobre s druhými aj so sebou samým. Vedie cesta k zdravým vzťahom cez nenásilie? Čo je vlastne nenásilie? “Pre mňa je nenásilie jedna z najväčších hodnôt,” hovorí Dušan Ondrušek. 

Vedieť pomenovať konflikt je veľmi dôležité. Ale nie sme na to pripravení a neučíme sa to v školách. Sú ľudia, ktorí majú schopnosť to zo seba dostať a mnohí aj veľmi kultivovane. Ale potom sú ľudia, ktorí v sebe držia, pokiaľ im niečo prekáža. Dusenie emócií vo svojom vnútri vedie k hromadeniu napätia, ktoré môže nekontrolovane vybuchnúť.

Dušan Ondrušek je facilitátor, psychológ, tréner a konzultant, zakladateľ organizácie Partners for Democratic Change Slovakia. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov.

Zapnite si odber podcastu Bez modrín a žiadna nová epizóda vám neunikne. Pokiaľ sa vám naša práca páči, pridajte hodnotenie a odporučte epizódy aj svojim priateľom aj známym. Aj vďaka vám sa dôležité myšlienky dostanú ďalej. Spoločne tak vytvoríme citlivejší a ohľaduplnejší svet.

Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.