Je jasné, že asi žiaden rodič netúži po tom, aby z jeho dieťaťa vyrástla násilná osoba, ktorá robí peklo zo života ostatným. Nie každému rodičovi sa to, bohužiaľ, podarí. Prevencia začína vo výchove, už od útleho detstva.

  1. Čo vidím doma, to je normálne

Ak chcete, aby mali vaše deti v dospelosti harmonické vzťahy, je potrebné, aby ste im ich ukazovali. Je preukázané, že deti z rodín, v ktorých dochádzalo k domácemu násiliu, majú tendencie takéto správanie v dospelosti opakovať. Je to napodobňovanie zažitého vzorca. Pravdepodobnosť, že sa dieťa z rodiny s domácim násilím dostane do rovnakej situácie v dospelosti, je vyššia (ale nie je to pravidlo). Najúčinnejšia prevencia je teda zabezpečiť deťom vyrastanie bez násilia, či už sú priamo jeho obeťou alebo svedkom. 

  1. Výchova k tolerancii

Deti veria tomu, k čomu sú vychovávané. To, čo bežne zažívajú, považujú za bežné, normálne, štandardné a správne. Ak vo vašej rodine počúvajú pravidelne nenávistné komentáre (napríklad na menšiny), považujú ich za pravdu. Nezrelý mozog nevie ešte vyhodnotiť, čo je „iba vtip“, čo je škodlivý stereotyp alebo čo je fakt. Od nenávisti je kúsok k agresii a násiliu, ako sme sa, bohužiaľ, presvedčili aj pri útoku na Tepláreň. Odmalička je preto potrebné deťom ukazovať diverzitu, viesť ich k tolerancii druhých, iných a k empatii a rešpektu života ako takého. Na toto vplýva samozrejme aj atmosféra na školách a v školských kolektívoch, preto existujú rôzne preventívne programy ako napríklad Kozmo a jeho dobrodružstvá, ktoré hravým a zrozumiteľným spôsobom deťom vysvetľujú, že byť iný nie je dôvodom na výsmech, či ako riešiť konflikty s rovesníkmi nenásilne.

  1. Prevencia a riešenie závislostí 

Násilie vo všeobecnosti a špecificky aj domáce násilie vzrastá tam, kde je závislosť. Či už je to od alkoholu alebo od iných návykových látok. Pôsobia ako katalyzátor pri konflikte. Človek v opojení má prudšie reakcie, je agresívnejší a k násiliu prichádza skôr. Pozor, alkohol ani iné látky nie sú „vinníkom“ pri výskyte násilia, zodpovednosť vždy nesie násilná osoba. Závislosť neospravedlňuje. Preto je dôležité dbať najmä pri teenageroch, aby si nerozvinuli závislosť, ktorá má vždy negatívne následky. Aby dieťa / teenager nehľadalo útechu v drogách, je dôležité, aby malo nasýtenú potrebu pozornosti od útleho detstva. A samozrejme, aby ani doma nevidelo rodiča, ktorý zápasí so závislosťou. V skratke, ak chceme vychovať nenásilného jedinca, treba ísť príkladom a viesť deti k nenásilnému riešeniu konfliktov. Nikdy nie je neskoro. 

Inak to môže dopadnúť ako v príbehoch podcastovej minisérie STRATENÉ, ktorú nahovorila Kristína Svarinská. Ide o 7 príbehov reálnych žien, ktoré prežili domáce násilie, ale našli cestu von. Nová epizóda vychádza už tento štvrtok. 

Ak sa nachádzate v podobnej alebo inak nebezpečnej situácii ako ženy v príbehoch, navštívte www.bezmodrin.sk, alebo kedykoľvek zavolajte na bezplatnú Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Pomoc je nablízku a cesta von existuje. Ide to aj bez modrín, na tele či na duši.

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.