Podstatou každej terapie je pomáhať dieťaťu alebo dospelému človeku identifikovať a odkryť negatívne emócie, pomáhať vysporiadať sa s nimi a nechať ich odísť. S akými terapiami majú skúsenosť v zariadeniach Centra Slniečko, n.o.? Rozprávali sme sa so špeciálnou pedagogičkou Beátou Belákovou z Centra pre deti a rodiny.

S akými terapiami sa pracuje s deťmi a ženami, ktoré našli bezpečie v zariadeniach Centra Slniečko? 

Aktuálne sa v zariadeniach centra Slniečko, a to hlavne v CpDaR, pracuje hneď s niekoľkými terapiami. Pre deti zabezpečujeme snoezelen terapiu, muzikoterapiu, arteterapiu, canisterapiu a hipoterapiu.

Ako sa prejavujú účinky takýchto terapií? Vyhovuje každému človeku takáto terapia?

Podstatou každej terapie je pomáhať dieťaťu, alebo dospelému identifikovať a odkryť negatívne emócie, pomáhať vysporiadať sa s nimi a nechať ich odísť. Tým že ponúkame v našom zariadení širokú paletu podporných aktivít, každé dieťa si nájde to, čo mu najviac vyhovuje. Pri každom našom klientovi postupne vnímame, ako sa nám pred očami mení a často míľovými krokmi posúva vpred.

V terapiách s deťmi pomáhajú aj zvieratá. V Centre Slniečko pravidelne využívate canisterapiu, ale aj hipoterapiu. Ako to prebieha? O čo tieto zážitky deti obohacujú? 

Kontakt so zvieratami je pre traumatizované deti, ale aj dospelých veľmi obohacujúci a preto som veľmi rada, že už niekoľko rokov dokážeme zabezpečovať práve tieto aktivity canisterapie a hipoterapie. Pri canisterapii prichádza psovod s canisterapeutickými psíkmi priamo do zariadenia, alebo sa stretnutia realizujú aj v blízkom okolí. Samotná hipoterapia prebieha na ranči, kde prichádzajú naše deti v sprievode vychovávateľky. Podstatou oboch terapií je priami kontakt človeka so zvieraťom, kedy sa deti učia rôznym sociálnym zručnostiam a ako sa majú správať k inej živej bytosti. Psík canisterapeut sa stáva kamarátom detí, je spoločníkom pri hrách a pomáha zaháňať pocity osamelosti. Psík veľmi ochotne prijíma emocionálne potreby detí, najmä potrebu telesného kontaktu. Koňa vnímame ako veľké, krásne, majestátne zviera a máme pred ním veľký rešpekt. Zdravotné vozenie s prvkami hipoterapie výrazne pomáha deťom pri zvládaní ich každodenných problémov, a to práve osvojením si rôznych sociálnych zručností a vybudovaním si sebadôvery.

 

Prináša takáto terapia vždy osoh alebo sa ňou dá aj niečo pokaziť?

Pre našich klientov sa vždy snažíme zabezpečovať iba kvalitné terapie, a preto prinášajú iba osoh.

V Centre Slniečko máte aj špeciálnu terapeutickú miestnosť, tzv. snoezelen. Čo si máme predstaviť? Ako to funguje?

Som veľmi hrdá, že v Centre Slniečko sa nám podarilo vybudovať snoezelen miestnosť. Jedná sa o multisenzorickú miestnosť, kde sa nachádzajú rôzne svetelné prvky ako optické vlákna, svetelný bublinkový valec, premietacia a zvuková technika a množstvo iných zrakových, hmatových, čuchových a sluchových pomôcok. V tejto miestnosti s deťmi systematicky pracujeme na individuálnych alebo skupinových hodinách. Hodiny sú vždy zamerané na určitú tému ako napríklad ročné obdobia: jar, leto, jeseň, zima; rôzne živly: voda, oheň; témy ako príroda, motýľ, hviezdy a pod. Hodiny pozostávajú z rôznych aktivít, ktoré sú zamerané na stimuláciu všetkých zmyslov, teda nielen zraku, hmatu a sluchu, ale aj čuchu a chuti. Podstatou je podpora zmyslového poznávania, rozvoj predstavivosti, relaxácia, upevňovanie sociálnych vzťahov a komunikácia. Deti sa tu cítia bezpečne, zabúdajú na svoje trápenie, zažívajú množstvo pozitívnych zážitkov a úspech.

 

Medzi terapie “umením” patrí muzikoterapia alebo arteterapia. Pracujete s nimi? Musí byť človek umelecky zdatný, aby mohol takúto terapiu podstúpiť? Aké majú účinky terapie umením, čo rozvíjajú a ako vyzerajú takéto terapie?

Aktuálne realizujeme v priestoroch CpDaR na mesačnej báze najmä aktivitu muzikoterapie, ktorá je vedená profesionálnym hudobníkom a lektorom muzikoterapie. Okrem toho majú naši klienti možnosť zúčastňovať sa aj arteterapeutických stretnutí, ktoré sú vedené školenou arteterapeutkou, ktorá využíva pri práci s deťmi rôzne umelecké techniky. Človek nemusí byť pri týchto podporných aktivitách vôbec umelecky zdatný. Napríklad nemusí vedieť krásne spievať, alebo cítiť rytmus, stačí sa iba nechať viesť terapeutom. Prostriedkom muzikoterapie je hudba, ktorá pomocou verbálnych a neverbálnych médií zlepšuje fyzickú a psychickú kondíciu našich klientov, posilňuje ich sebavedomie, znižuje napätie, zvyšuje ich predstavivosť a koncentráciu. Cez hudbu sa klienti učia uvoľňovať a ventilovať emócie a učia sa počúvať a vnímať navzájom. Pri arteterapii majú možnosť vyjadriť svoje pocity a emócie, preskúmať svoj vnútorný svet.