Práva detí sa menili počas celej histórie ľudstva. Špeciálny prístup k deťom môžeme pozorovať už v pravekých jaskyniach. Viac sa dozviete v rozhovore so Zuzanou Čačovou z Nadácie otvorenej spoločnosti.

Viac sa dozviete na našom Youtube v špeciálnom vydaní Bez modrín venovanému právam detí. Pozrieť si ho môžete aj tu:

Ak vás téma práv detí a mladých ľudí zaujíma, vypočujte si rozhovor s Ondrejom Gallom z Nadácie pre deti Slovenska.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.