Na tému domáceho násilia prebehlo už viacero reprezentatívnych výskumov, či už medzinárodných alebo priamo na Slovensku. Niektoré výsledky sa podarilo aj úspešne odkomunikovať masovému publiku (napríklad dávnejšia kampaň Každá piata žena…), no niektoré výsledky stále dokážu širokú verejnosť prekvapiť. 

Podcastová miniséria STRATENÉ prináša veľmi reálne príbehy 7 žien, ktoré prežili skúsenosť s domácim násilím a našli cestu von. Poďme si teraz predstaviť prípady domáceho násilia v číslach. 

  • 47 % žien podľa európskeho výskumu agentúry FRA zažilo počas svojho života jednu z foriem psychického násilia ako je napríklad: kontrolujúce správanie, ponižovanie, zastrašovanie alebo vyhrážanie ublížením deťom. 
  • 34 % žien podľa toho istého výskumu zažilo počas svojho života fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany partnera alebo inej osoby. 
  • 63 žien zomrelo medzi rokmi 2010 – 2018 na Slovensku rukou svojho partnera. Femicída je vražda ženy spáchaná kvôli jej pohlaviu, patrí sem aj zabitie intímnym partnerom. 

Z policajných a súdnych štatistík môžeme získať predstavu o počte prípadov na Slovensku. Treba brať do úvahy, že ide o zaručene poddimenzované čísla, pretože nie každý prípad domáceho násilia sa nahlási na políciu, alebo sa dostane pred súd. Zo zberu dát z roku 2018 môžeme pracovať s takýmito číslami.

V policajných štatistikách bolo vedených 1608 záznamov partnerského a domáceho násilia za rok 2018 (s výnimkou vrážd a zabití). Z toho 52 % tvorilo partnerské násilie na ženách, 42 % domáce násilie medzi inými blízkymi osobami ako partnermi a 5 % partnerské násilie na mužoch. V tomto roku bolo zaznamenaných 14 vrážd alebo zabití vyplývajúcich z domáceho násilia. 

V súdnych štatistikách v tom istom roku bolo vedených 893 páchateľov v súvislosti s domácim násilím. Z tohoto počtu páchateľov súd rozhodol o vine a uložil trest v 761 prípadoch a v 45 prípadoch súd schválil dohodu o vine a treste. V 90 % súdnych konaní teda súd svojim rozhodnutím potvrdil vinu obžalovaných a bol im stanovený trest. V 4 % došlo k oslobodeniu obžalovaného a v 2 % bol prípad postúpený inému orgánu.

Ubližuje vám blízka osoba? Opakovane vás ponižuje? Nadáva vám, bije vás alebo vám berie financie? Nedovoľuje vám sa s nikým stretávať, kontroluje a prenasleduje vás? Zažívate domáce násilie a neviete si v tejto situácii pomôcť? Kontaktujte Poradňu pre obete. Sme dostupní v pracovných dňoch v čase 7:30 – 16:00 na telefónnom čísle 0917 545 808. Môžete nás kontaktovať aj formou e-mailu na adrese poradna@centrumslniecko.sk A ako konkrétne vám môže poradňa pomôcť? V Poradni poskytujeme bezplatné právne, sociálne a psychologické poradenstvo. V rámci ktorých, vám vysvetlíme možnosti riešenia vášho problému s násilím a sprevádzame vás celým procesom. Súčasťou Poradne je aj Intervenčné centrum, ktoré poskytuje pomoc ohrozeným osobám, u ktorých prišlo k vykázaniu násilnej osoby so spoločného obydlia políciou. Polícia je povinná intervenčnému centru zaslať informáciu o vykázaní do 24 hodín od jeho realizácie. Následne sa vám my, z intervenčného centra do 72 hodín ozveme a ponúkneme vám pomoc, prispôsobenú priamo vašej situácii a povahe problému. Nie ste na to sami, cesta z násilia existuje.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center).