Projekt Bez modrín vznikol s cieľom uchopiť tému násilia komplexne, z rôznych uhlov pohľadu. Vplyv umenia a médií na postoje a názory spoločnosti v tejto téme preto nemohol byť ako téma vynechaný. Po epizóde podcastu s filmovým kritikom Petrom Konečným prinášame vďaka Jane Šlinskej odporúčania na zopár kníh, ktoré sa témy násilia dotýkajú.

„Čítame príbehy hrdinov, ktorí majú rôznu farbu pleti či sexuálnu orientáciu a v knihách nám to pripadá úplne normálne. Kiežby to tak bolo aj v reálnom živote,“ hovorí Jana Šlinská, event manažérka kníhkupectva Martinus v Bratislave, v čitateľskej komunite známa aj vďaka svojmu Instagramu, kde pravidelne zverejňuje odporúčania na knihy.

Majú podľa teba knihy silu motivovať nás k hlbším zamysleniam? Môžu prispieť ku zmenám v našom uvažovaní a našich postojoch? Máš Ty osobne takýto zážitok?

Určite áno, no je to, samozrejme, subjektívne. Záleží veľmi od toho, aké knihy človek číta, no vo všeobecnosti sa podľa mňa dá povedať, že knihy majú tú moc zmeniť nás, posunúť ďalej, otvoriť oči a rozšíriť obzory. Taktiež si myslím, že vďaka knihám sme tolerantnejší. Čítame príbehy hrdinov, ktorí majú rôznu farbu pleti či sexuálnu orientáciu a v knihách nám to pripadá úplne normálne. Kiežby to tak bolo aj v reálnom živote. Verím, že napríklad vďaka young adult knihám nám tu vyrastá omnoho tolerantnejšia generácia voči LGBTI komunite. Alebo tomu aspoň chcem veriť. 

Čítaš veľa kníh, spomínaš si na niektorú, kde si sa stretla s témou násilia či už fyzického alebo duševného, a oslovila ťa do takej miery, že si si to uvedomila a nad tým rozmýšľala? Ktorá? Čím?

Určite je to niha, ktorú odporúčam kade chodím odkedy som ju prečítala prvý raz. Malý život. Je to to najsilnejšie, čo som kedy čítala, v mnohých smeroch. Hlavnou postavou je Jude. Vo svojom živote zažil veľa zlého a prežil vecí, ktoré si nevieme ani predstaviť. Jeho detstvo bolo plné trápenia a nešťastia, ale zároveň som tam stále videla malé svetielko nádeje, že všetko bude lepšie. Musíte čítať ďalej, poznať jeho príbeh, ale zároveň by ste o tom najradšej v živote nepočuli. Autorka v tejto knižke rieši témy fyzického aj psychického násilia, sebapoškodzovania, depresie…veľa veľa zlého tam je. Zároveň však vždy budem tvrdiť, že je to aj neskutočne silná kniha o láske a láskavosti, priateľstve, nádeji na lepšie zajtrajšky. Nikdy som toľko neplakala pri knihe, ako pri Malom živote. Toľko zúfalstva, čo z toho textu išlo, zrejme nezvládne každý, no presne pri takýchto knihách si človek uvedomí, aké sú jeho problémy malicherné. Ja som to čítala dvakrát v češtine ale neskôr vyšla aj v slovenčine.

V nadväznosti na otázku vyššie, máš knižné tipy, ktoré sa venujú téme násilia v akejkoľvek podobe? (fyzické, psychické, týranie, zneužívanie, obťažovanie, …. )

Prvým a najsilnejším tipom je už spomínaný Malý život. Druhá kniha, ktorá ma tiež celkom zasiahla je Ty krásna, temná Vanessa. Príbeh sexuálneho obťažovania mladej študentky jej starším učiteľom. Taktiež veľmi silné a emočne náročné čítanie, okrem iného aj o tom, ako sa obete zneužívania nevedia ani po rokoch vysporiadať so situáciou a aké je to pre ne celé brutálne ťažké. Táto kniha je fikcia, no podobnej téme sa venuje aj perfektná kniha Nájdem si ťa. Joanna Connors mala tridsať rokov, keď jej neznámy muž priložil k hrdlu nôž a prinútil ju k sexu. Po dvadsiatich rokoch nevysloviteľných tráum sa rozhodla bojovať a tohto človeka nájsť. Táto kniha je strhujúca detektívka, ktorej príbeh je skutočný. A je to aj silná reportáž odohrávajúca sa v duši jednej zranenej ženy. Prináša pohľad na sexuálne násilie z pohľadu obete, ktorá sa odhodlala nielen rozprávať, ale aj konať.

ilustrácia: Zuzana Bartová

Malý život

Hanya Yanagihara

Ty krásna, temná Vanessa

Kate Elizabeth Russell

Nájdem si ťa

Joanna Connors

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.