Slová majú svoju silu. Vieme nimi druhých povzbudiť, no môžeme nimi aj ublížiť. V 22. epizóde podcastu Bez modrín sa budeme rozprávať o tom, prečo a ako pestovať jazykovú kultúru, byť rodovo citlivejší, používať vyváženejší jazyk a nebyť pri tom ťažkopádny. Naše pozvanie prijala Lucia Molnár Satinská. 

Používanie generického maskulína je veľký spoločenský problém. “Súvisí to napríklad s výchovou detí a s detskými ambíciami. Keď všade počúvame o politikoch, vedcoch a rôzne iné dôležité profesie sú veľmi často označované mužským rodom, tak dievčatá si niekedy ani neuvedomia, že by mohli byť političkami, profesorkami, vedkyňami. A potom naozaj chýbajú v tom verejnom priestore,” hovorí Lucia Molnár Satinská a odporúča malé cvičenie. Vyskúšajte sa opýtať svojich známych, aby vám vymenovali 3 politikov, 3 športovcov alebo 3 hercov a sledujte, koľko žien spomenú.

Lucia Molnár Satinská je slovenská jazykovedkyňa, prekladateľka a pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Zaoberá sa viacjazyčnosťou na Slovensku, jazykovou politikou či používaním rodovo citlivého jazyka. A jazykom sa zaoberá inak. Z pozostalosti svojho otca Júliusa Satinského pripravila rozšírené vydanie Rozprávok uja Klobásu a knihy Listy z onoho svetaExpedícieListy Oľge a Gundžovníky. V 22. epizóde podcastu Bez modrín budete počuť aj jazykového multiinštrumentalistu Vlada Jančeka, autora mnohých literárnych, hudobných alebo reklamných textov. 

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Zapnite si odber podcastu Bez modrín a žiadna nová epizóda vám neunikne. Pokiaľ sa vám naša práca páči, pridajte hodnotenie a odporučte epizódy aj svojim priateľom aj známym. Aj vďaka vám sa dôležité myšlienky dostanú ďalej. Spoločne tak vytvoríme citlivejší a ohľaduplnejší svet.

Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.