Je pochopiteľné, že pokiaľ ide o násilie zo strany partnera (to znamená osoby najbližšej, v rovnakej domácnosti), je dlhodobé a patrí k nemu aj psychické zastrašovanie, tak vám predstava, že by ste o tom mali niekomu povedať, naháňa strach. Pre vašu vlastnú bezpečnosť, prípadne bezpečnosť vašich detí, je veľmi dôležité o tejto situácii niekomu povedať.

Poradenské centrum alebo Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie, ktorá funguje nonstop, je možné kontaktovať aj anonymne. Bez toho, aby ste uviedli svoje meno, môžete vyrozprávať svoju situáciu človeku, ktorý téme rozumie a môže vám byť nápomocný pre postupné pochopenie situácie a uvedomenie si reality. Takisto vám poradí, ako ďalej konať a aké sú vaše možnosti. Vysvetlí postupnosť krokov a na aké inštitúcie sa bude potrebné obrátiť.

Je dôležité uvedomiť si, že váš prípad nie je ojedinelý. Vo výskume* z roku 2014, ktorý prebiehal v 28 krajinách a zúčastnilo sa ho vyše 40 tisíc žien, až 1/3 opýtaných potvrdila, že má skúsenosť s fyzickým alebo sexuálnym násilím. 67 % z týchto žien svoj prípad nikam nenahlásilo. Na Slovensku zažila násilie od akéhokoľvek muža počas svojho života každá tretia žena. Aj keď vašu momentálnu situáciu môžu sprevádzať pocity hanby alebo strachu, nie ste v tejto situácii osamotená a dá sa zmeniť. Prvý krok je na vás a s ďalšími sa vám už dostane profesionálnej pomoci. Stačí len kúsok odvahy.

 *Zdroj: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center).