Ak máte kamarátku, ktorá je obeťou násilia, je prirodzené, že cítite potrebu konať a pomôcť jej. Niekedy však aj takáto dobre mienená pomoc môže obeti v danej situácii priťažiť. Môžete byť neistý/á a zmätený/á, no sú rôzne spôsoby, ako sa zachovať správne.

V prípade, že je situácia očividne nebezpečná, nebodaj život ohrozujúca, okamžite volajte políciu na číslo 158.

Základom pomoci kamarátke, ktorá zažíva násilie, je udržať si jej dôveru. Dôležité je dať jej priestor sa vyrozprávať a dovoliť jej zhodnotiť vlastnú situáciu s odstupom. Musí z vašej strany cítiť, že môže rozprávať otvorene a nebudete ju súdiť. Ak pocíti, že ju počúvate bez hodnotenia a obviňovania, môže sa vám plne zdôveriť a takto sa postupne o jej situácii dozviete viac. Pomalými krôčikmi jej môžete pomôcť k dospieť k presvedčeniu, že vinníkom je násilník a nie ona ako obeť.

Uistite ju, že ste tu pre ňu a pomôžete jej s vybavovaním na úradoch alebo s deťmi, ak máte takú možnosť. Zavolajte spoločne podporným organizáciám. Nekonfrontujte sa s násilníkom. Môžete jej vysvetliť viac o domácom násilí, o jeho následkoch, stupňovaní a jednotlivých fázach cyklu, ktorý začína zneisťovaním a spochybňovaním, stupňovaním napätia, pokračuje výbuchom násilia a následne sa objavuje fáza ospravedlňovania a „medových týždňov“.

Tento kruh sa neustále opakuje a jednotlivé štádiá sa skracujú, až sa postupne úplne vytratí posledná fáza medových týždňov. Obeť sa z tohoto cyklu nevie sama vymaniť, preto potrebuje veľkú podporu. Ak je v takomto vzťahu dlhodobo, objavuje sa tzv. Stockholmský syndróm, kedy obeť násilníka ospravedlňuje a je na ňom závislá. Častokrát sa preto stáva, že sa k nemu vracia napriek všetkému, čo jej spôsobuje a aké to má pre ňu dôsledky.

Treba mať na pamäti, že ak ide o dospelú osobu, pomôžete jej len vtedy, ak ona sama je pripravená pomoc prijať. Aby bola schopná pomoc prijať, musí najprv akceptovať skutočnosť, že je obeťou, a to býva veľmi ťažké. Práca s obeťami násilia je preto veľmi náročná. Možno na prvýkrát vaša ponúknutá pomocná ruka nebude prijatá. Netreba však strácať nádej a môžete, vytrvajte vo svojej podpore. Vaša kamarátka vás skutočne potrebuje.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center).