Domáce násilie je komplexný dlhodobý (neraz aj medzigeneračný) celospoločenský problém a verejnosť ho len zriedka vie úplne pochopiť. Jedným z veľkých prežitkov v tejto téme je obviňovanie preživších násilia: Keď ju tak týral, prečo neodišla skôr? 

Často sa stáva, že to, čo spočiatku ženám imponuje ako dôkaz lásky zo strany partnera, sa postupne (a veľakrát aj nebadane) mení v domáce násilie. Hovoríme o efekte tzv. uvarenej žaby. Môže ísť o prehnane pozorného manžela, ktorý najprv vždy vyzdvihne svoju ženu z práce. Neskôr trvá na odchode ženy z práce do domácnosti, a to napríklad kvôli lepšej starostlivosti o deti, starostlivosti o jej zdravie a podobne. Často izoluje ženu od okolia, kamarátok a jej pôvodnej rodiny. Odôvodňuje to tým, že títo ľudia majú na ňu zlý vplyv a zamilovaná osoba, ktorá nechce partnera zbytočne nahnevať, ustúpi. Po určitom čase však zistí, že už nemá žiadne iné kontakty, s nikým sa nestretáva a je úplne izolovaná. 

Odchod od násilného partnera je ale zložitejší, ako si väčšina ľudí myslí. Ľudia zažívajúci násilie totiž často nevedia, kde a ako bezpečne vyhľadať pomoc. Nechcú „rozvrátiť“ rodinu. Mnohé ženy mohli zažiť zlú skúsenosť, keď požiadali o pomoc (nepochopenie, nedôvera okolia, stigma, zlá finančná situácia, náboženské presvedčenie a iné). Rozhodnutie ženy odísť býva sprevádzané strachom, že násilná osoba splní svoje vyhrážky. Predá spoločný majetok, pripraví partnerku o deti, alebo im ublíži. Podobné vyhrážanie sa a zastrašovanie sa ťažko berie s rezervou. Žena, ktorá dennodenne balansuje v prostredí teroru, manipulácie, stresu, trestov a neustáleho ponižovania, dôsledne zvažuje každý svoj krok. Obávajú sa straty kontaktov, práce, financií, bývania.

Mnoho žien uverí manipuláciám, že za násilie nesú vinu. Často nadobudnú pocit, že to musia pretrpieť a iná možnosť neexistuje. Iné ženy sa za situáciu doma hanbia a boja sa nepochopenia, neprijatia, samoty alebo toho, že neuživia svoje deti. Násilné osoby zvyčajne stupňujú psychický nátlak na svoje obete po tom, čo sa ich pokúsia opustiť. Ak sa im podarí vzťah “udržať”, nastupuje tzv. fáza medových týždňov, ktorú identifikujeme ako jednu zo 4 fáz cyklu domáceho násilia. Každodennými pocitmi preživších domáceho násilia sú úzkosť, strach, bolesť a stres, neistota, pocity bezmocnosti a hanby. 

Symptómy u preživších násilia môžeme rozčleniť do troch kategórií:

Príznaky spadajúce pod posttraumatickú stresovú poruchu (PTSP) 

  • strata životných perspektív, pasivita, neprejavovanie hnev, vnímanie sveta akoby zahmlene. Častokrát je prítomná aj extrémna láskavosť – snaha vyhovieť, vyhnúť sa konfliktu, ústretovosť. 

Naučená bezmocnosť 

  • pokiaľ sa jedinec naučí, že nemá žiadnu kontrolu nad nepríjemnými udalosťami a ak každý pokus zmeniť nepríjemnú udalosť skončí prehrou, prepadne letargii a pasivite, 
  • súčasťou je aj drasticky znížené sebavedomie. Strata pocitu vlastnej hodnoty je sprevádzaná neistotou, nerozhodnosťou a niekedy aj pokrivením obvyklého vnímania a posudzovania.

Sebazničujúce reakcie

  • typická a prirodzená stratégia vyrovnávania sa s opakovaným a nevypočítateľným násilím, ktoré pácha blízka osoba. Objavujú sa najmä u dlhotrvajúceho týrania a zahŕňajú: 

a) popieranie viny násilnej osoby (zneužívanie je pripisované vonkajším okolnostiam – napr. nezamestnanosť, choroba, alkohol) 

b) minimalizácia následkov (bagatelizácia následkov, zranení, intenzity a nebezpečenstva útokov)

c) popieranie zneužívania („spadla som zo schodov“, „nič vážne sa nedeje”)
d) odmietanie záchrany (popieranie reálnych možností pomoci, patria sem aj opakované návraty k násilnému partnerovi, vymiznutie úvah o rozvode). 

Ubližuje vám blízka osoba? Opakovane vás ponižuje? Nadáva vám, bije vás alebo vám berie financie? Nedovoľuje vám sa s nikým stretávať, kontroluje a prenasleduje vás? Zažívate domáce násilie a neviete si v tejto situácii pomôcť? Kontaktujte Poradňu pre obete. Sme dostupní v pracovných dňoch v čase od pól ôsmej ráno do štvrtej na telefónnom čísle 0917 545 808. Môžete nás kontaktovať aj formou e-mailu na adrese poradna@centrumslniecko.sk A ako konkrétne vám môže poradňa pomôcť? V Poradni poskytujeme bezplatné právne, sociálne a psychologické poradenstvo. V rámci ktorých, vám vysvetlíme možnosti riešenia vášho problému s násilím a sprevádzame vás celým procesom. Súčasťou Poradne je aj Intervenčné centrum, ktoré poskytuje pomoc ohrozeným osobám, u ktorých prišlo k vykázaniu násilnej osoby so spoločného obydlia políciou. Polícia je povinná intervenčnému centru zaslať informáciu o vykázaní do 24 hodín od jeho realizácie. Následne sa vám my, z intervenčného centra do 72 hodín ozveme a ponúkneme vám pomoc, prispôsobenú priamo vašej situácii a povahe problému. Nie ste na to sami, cesta z násilia existuje.

Odchod od násilníka je rozhodnutie, ktoré musí v žene dozrieť. Treba pamätať na to, že vždy existuje cesta von. Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center).