Ak nám niekto v pracovnom či osobnom vzťahu obratne vnucuje myšlienky, názory, či konania, ktoré nám nie sú vlastné, získava tak voči nám výhodu, ktorú môže zneužiť. Môže sa to diať nenápadne a nemusíme si uvedomiť, že ide o manipuláciu. O manipulácii sa rozprávame s Martinom Čajkom z Otvorenej hry.

Proti manipulácii sa apriori nedokážeme brániť. Tie informácie musíme najprv vpustiť do mozgu, spracovať a až následne v druhom kroku si povedať, či to je manipulácia alebo nie je a pracovať s tým. Problém však je, že v momente, keď už túto informáciu púšťame dovnútra, tak ona už s nami niečo robí. Vyvoláva nejaký stav, vzbudzuje určité emócie. Ako s tým pracovať? Ako rozpoznať manipulatívne techniky? Je manipulácia vedomá alebo nevedomá činnosť? A manipulujeme niekedy aj sami so sebou?

Martin Čajko pôsobil ako stredoškolský pedagóg a vychovávateľ, teraz sa venuje najmä tréningom autentickej komunikácie, líderstva, čítaniu reči tela a práci s emóciami. Je presvedčený, že komunikácia hrá v našich životoch dôležitú úlohu. Verí, že efektívnou formuláciou našich myšlienok a pozorným počúvaním druhých dokážeme predísť množstvu konfliktov a nedorozumení.

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.