Ako vyzerá sieť ochrany žien a detí zažívajúcich násilie na Slovensku? V druhej epizóde podcastu Bez modrín sme sa rozprávali o úlohe neziskového sektoru v tejto oblasti.

Neziskový sektor odvádzana v oblasti ochrany žien a detí ohrozených násilím veľmi náročnú, no nedocenú prácu. Ani problémy s dlhodobým financovaním či stabilitou však neodrádzajú desiatky mimovládnych organizácií z celého Slovenska dávať do pomoci a ochrany žien a detí ohrozených násilím čo najväčšie profesionálne nasadenie. 

V druhej epizóde podcastu Bez modrín priblížili svoju prácu a poslanie v krátkych rozhovoroch zástupcovia dvoch občianskych združení, ktoré predstavujú významné miesta na mape pomoci – Róbert Braciník z občianskeho združenia Náruč a Dana Koníček Žilinčíková z občianskeho združenia Návrat.

Róbert Braciník je riaditeľom Detského krízového centra Náruč spadajúceho pod občianske združenie Náruč, ktoré sa od roku 1997 dlhodobo venuje ochrane a pomoci týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom. Dnes v Náruči pracuje takmer 30 zamestnancov, ktorí ohrozeným deťom a rodinám poskytujú bezpečie a všestrannú odbornú pomoc v Detskom krízovom centre Náruč, v poradniach pre obete domáceho násilia v Žiline a Čadci, ako aj v Detskom advokačnom centre Náruč zameranom predovšetkým na prácu s obeťami sexuálneho zneužívania. www.naruc.sk

Dana Koníček Žilinčíková je sociálna a psychoterapeutická poradkyňa, supervízorka a koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici. Občianske združenie Návrat, ktorého začiatky siahajú už do roku 1995, poskytuje v súčasnosti služby v rámci celého Slovenska prostredníctvom siedmich Centier Návrat. V nich sa venujú najmä náhradnej starostlivosti. Myšlienku náhradnej rodinnej starostlivosti a dôležitosti detstva prežitého v rodine sa Návratu podarí šíriť už viac ako dve dekády, vďaka čomu vo veľkej miere prispeli k odromantizovaniu detských domovov na Slovensku. www.navrat.sk

Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko.

Viac informácií nájdete na www.bezmodrin.sk/podcast.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.