Portál Bez modrín je súčasťou neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 25 rokov pomáha obetiam domáceho násilia. Bez modrín je platforma pre osvetu, edukáciu a prevenciu. Ako nezisková organizácia na svoju činnosť využívame financie z viacerých zdrojov a 2 % sú jedným z nich.

Pomoc a podporu realizujeme prostredníctvom prevádzkovania troch špecializovaných pobytových zariadení, dvoch ambulantných a tiež formou aktívnej práce priamo v teréne. Za dôležitú súčasť našej činnosti považujeme podporu predchádzania násiliu, a to prostredníctvom vzdelávania širokej i odbornej verejnosti a preventívnych programov pre deti už v materských školách.

Rok 2022 okrem iného pre nás znamenal aj:

  • 143 detí a 361 dospelých v priamej starostlivosti v našich zariadeniach
  • 82 odborníčok vyvzdelaných v preventívnom programe “Kozmo a jeho dobrodružstvá”
  • 3 200 detí v 73 materských a základných školách, ktoré prešli naším preventívnym programom
  • 346 profesionálov a budúcich profesionálov absolvovalo naše vzdelávania  “Modriny na duši”
  • 296 záujemcov o tému ochrany pred násilím, ktorí zrealizovali naše bezplatné e-learningové kurzy
  • 20 nových dielov v podcastovej relácii “Bez modrín”, ktoré si vypočulotakmer 6 000 poslucháčov
  • 6 000 návštevníkov www.bezmodrin.sk
  • 1 426 followerov informačného instagramového účtu @bezmodrin
  • 89 000 detí a dospelých bubnujúcich naprieč Slovenskom a Českom, Aby bolo deti lepšie počuť!

Vďaka vašej podpore môžeme pracovať na skvalitňovaní pomoci a podpore pre tých, ktorí ju potrebujú, ako aj na ďalšom rozvoji našej organizácie. Za vašu pomoc zo srdca ďakujeme.

Detailné informácie o postupe poukázania vašich 2% v prospech Centrum Slniečko, n.o. nájdete na oficiálnom webe našej organizácie.