Ako naše túžby a obavy súvisia so sebapoznaním? Aký význam má sebaláska a čo je to sebasúcit? Ako naše vzťahy k sebe samým ovplyvňujú vzťahy s druhými ľuďmi? V jubilnej 30. epizóde podcastu Bez modrín sa rozprávame o sebapoznávaní.

Rôzne výskumy ukazujú, že ak dobre poznáme samých seba a máme láskavý vzťah k sebe samému, má to na nás pozitívny vplyv po fyzickej i psychickej stránke. Uvedomujeme si svoju hodnotu, máme viac sebaúcty, zlepšuje sa náš imunitný systém a aj naše vzťahy s okolím sú zdravšie. Byť k sebe priateľský môže znieť ako ľahká úloha, no občas je to oveľa ťažšie, než sa zdá. 
Peter Gubiš je psychológ, ktorý sa venuje nielen vzťahom medzi ľuďmi, ale najmä vzťahu človeka so sebou samým a jeho vnútorným konfliktom. Je presvedčený, že spoznanie a akceptovanie môže viesť k nezávislejšiemu pohľadu na seba.

Zapnite si odber podcastu Bez modrín a žiadna nová epizóda vám neunikne. Pokiaľ sa vám naša práca páči, pridajte hodnotenie a odporučte epizódy aj svojim priateľom aj známym. Aj vďaka vám sa dôležité myšlienky dostanú ďalej. Spoločne tak vytvoríme citlivejší a ohľaduplnejší svet.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.