Umenie a médiá ovplyvňujú naše postoje a názory v spoločnosti. V štvrtej epizóde podcastu Bez modrín sme sa rozprávali s filmovým kritikom Petrom Konečným.

Ktoré filmy kriticky zobrazujú násilie? Je motiváciou filmových tvorcov spoločenská zodpovednosť? Aký dopad má nakrúcanie násilných scén na mladých hercov? 

O násilí a rodových stereotypoch v kinematografii sme sa rozprávali s filmovým kritikom Petrom Konečným.

Peter Konečný je absolventom katedry filmovej vedy a multimédií na Vysokej škole múzických umení. V roku 2000 stál pri zrode najznámejšieho slovenského filmového portálu Kinema.sk, ktorý je dnes najpopulárnejšou stránkou tohto zamerania na Slovensku. Dnes intenzívne publikuje v desiatkach printových a elektronických médií. Zároveň uvádza reláciu Screener na portáli Sme, kde predstavuje rôzne zaujímavosti a novinky zo sveta filmu. V rámci Filmových večerov Petra Konečného prednáša po Slovensku, aby šíril osvetu vo filmovej kultúre.

Konečný je tvorca a spolupracovník niekoľkých filmových festivalov a prehliadok. Od roku 2006 spolupracuje ako šéfredaktor filmového portálu Kinema.sk na organizácii novovzniknutého filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch, ktorého sa stal aj PR manažérom. Je taktiež autorom každoročného filmového ocenenia „Kinema Film roka“ a dlhoročným spolupracovníkom Rádia_FM. Žije a pracuje v Bratislave.

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko.

Viac informácií nájdete na www.bezmodrin.sk/podcast.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.