Každý silný zážitok v súvislosti s tvorbou sa uchová v pamäti natrvalo a vynorí sa v tej pravej chvíli. Človeku tak dokáže znova privodiť ten pozitívny zážitok a povdzbudiť v ťažkej životnej situácii alebo v kríze.

Tvoriť niečo nové je niečo úžasné. Posilňuje to sebavedomie a sebahodnotenie človeka. A to je jeden z cieľov arteterapie. Pripomenúť človeku jeho dôstojnosť a jedinečnosť. Pozvanie do podcastu Bez modrín prijala akademická sochárka a arteterapeutka Jaroslava Šicková Fabrici. Rozpráva o tom, aké útočisko našla v arteterapii, prečo sa jej venuje už viac ako 35 rokov a prezradila tiež, ako arteterapia prebieha. Zaujíma arteterapeutku výsledok alebo proces tvorby? S akými materiálmi pracuje? Čo všetko možno vyčítať z kresby?

Jaroslava Šicková Fabrici absolvovala štúdium monumentálneho sochárstva absolvovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Jozefa Kostku. Na Karlovej univerzite v Prahe získala titul doktor filozofie a profesúru. Od roku 1984 sa venuje arteterapii a od roku 1991 pôsobila na Katedre liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2009 na Katedre výtvarnej výchovy. Hosťovala na mnohých univerzitách v Európe, v Amerike i v Austrálii. Pred dvadsiatimi rokmi založila organizáciu Terra Therapeutica, združenie slovenských arteterapeutov, ktorého je predsedníčkou, a v roku 2010 Inštitút pre vzdelávanie v arteterapii. Je autorkou desiatky kníh a množstva odborných článkov a štúdií. Svoje práce vystavovala na viac ako 40 samostatných výstavách doma i v zahraničí. Naposledy na Slovensku v lete 2020 v synagóge v Lučenci na svojej rozsiahlej jubilejnej výstave s názvom REBIRTH.

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.