Európa si túto jeseň pripomína 70. výročie podpísania Európskeho dohovoru o ľudských právach, jedného z najvýznamnejších ľudsko-právnych dokumentov v dejinách. 

Potreba pre vznik Dohovoru o ľudských právach sa zrodila ešte za čias 2. svetovej vojny. Jeho cieľom bolo zabrániť vládam beztrestne dehumanizovať a zneužívať práva ľudí. Prijatiu Dohovoru predchádzalo vyhlásenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv v roku 1948 Valným zhromaždením OSN. Európsky dohovor o ľudských právach sa stal skutočnosťou o dva roky nato, kedy ho dňa 4. novembra 1950 v Ríme podpisom otvorilo prvých 13 štátov Rady Európy. V roku 2020 si tak v novembri pripomíname už 70. výročie podpísania tohto významného dokumentu.

Česko a Slovensko sa stali zmluvnou stranou Dohovoru v marci 1992, ešte ako súčasti Československa.

Európsky dohovor o ľudských právach zaväzuje jednotlivé štáty ochraňovať ľudské práva a slobody. Okrem zabezpečenia a ochrany ľudských práv Dohovor jednotlivcom poskytuje nástroje na priame uplatnenie zaručených práv a slobôd voči štátu prostredníctvom Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý sídli v Štrasburgu.