Blíži sa zima, chlad. Teplo domova naberá aj iný, než metaforický rozmer. A máme tu pandémiu. Rôzne opatrenia či obmedzenia a počujeme najmä to, že máme ostať doma. Kde však máte ostať, ak ten domov nemáte?

Medzi ľuďmi bez domova sú rôzne skupiny ľudí. Mladí aj starší ľudia, seniori, ľudia so zdravotnými a psychickými problémami, týrané ženy, odchovanci z detských domov. Častými bezprostrednými príčinami sú strata zamestnania, rozvody, zlá sociálna situácia, neisté bytové podmienky, zadlženosť, závislosti. Výskumy ukazujú, že medzi ľuďmi bez domova je vysoký počet tých, ktorí v detstve zažili sexuálne, emocionálne alebo fyzické zneužívanie. Rozhodli sme sa preto pozvať do dnešnej epizódy podcastu Bez modrín Alexandru Károvú, riaditeľku občianskeho združenia Vagus, ktorá sa spolu s kolegami venuje práci s ľuďmi bez domova už 10 rokov.

Je obrovský problém, že naša spoločnosť je nečinná a dopustí aj v roku 2021, že niekto dokáže prepadnúť sociálnym systémom až sa jedného dňa ocitne na ulici sám a bez pomoci. 

Alexandra Károva, Občianske združenie Vagus

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.