Všetko ide cez poznanie. Je dôležité sa navzájom spoznávať, či už priamo alebo sprostredkovane. Centrum Slniečko cez programy “Modriny na duši” edukuje profesionálov a budúcich profesionálov v oblastich rôznych pomáhajúcich profesií.

Za rok 2021 bolo vo vzdelávacích formátoch neziskovej organizácie Centrum Slniečko vyvzdelaných 846 ľudí v témach rodovo podmieneného násilia a ochrany detí pred násilím. Polovicu tohto počtu predstavujú študentky a študenti sociálnej práce, pedagogiky a práva. Druhú polovicu tvorí odborná verejnosť z oblasti školstva, súdnictva, verejnej správy či sociálnej práce. Vo vzdelávacích programoch Modriny na duši I, II a III a tiež v e-learningových kurzoch sa lepšie oboznámite s identifikáciou príznakov a prejavov násilia. Odporúčania a overené postupy z praxe zdieľajú skúsené lektorky z Centra Slniečko – Mariana Kováčová a Sylvia Gancárová.

V roku 2021 bolo 846 ľudí vyvzdelaných aj vďaka podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Pokiaľ máte záujem o zabezpečenie tréningu na mieru pre vašu organizáciu či zariadenie, kontaktuje EduCAN – Centrum prevencie a vzdelávania. V oblasti vzdelávania a prevencie dlhodobo  spolupracujeme so samosprávami, inštitúciami, úradmi, políciou, školami či univerzitami.

 

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.