Sex bez súhlasu je znásilnenie aj vtedy, keď bola žena pod vplyvom alkoholu. Alkohol nie je v žiadnom prípade akousi „poľahčujúcou okolnosťou“. Ide o zneužitie situácie zo strany násilníka. Tak to bolo aj v prípade Nikoly, ktorú znásilnil bývalý priateľ. Dokonca ho prekvapilo, že si na to pamätala.

Takmer polovica ľudí na Slovensku si myslí, že sex bez súhlasu je za určitých okolností ospravedlniteľný. Vyplýva to z európskeho prieskumu Eurobarometer. Až 14 % opýtaných vyslovilo, že poľahčujúcim alibi je aj skutočnosť, ak bola žena opitá alebo pod vplyvom drog. Takáto úvaha navádza k tomu, že žena urobila niečo, čo nemala. 

Je to veľmi častý, zraňujúci a nebezpečný mýtus. Takáto logika totiž prenáša zodpovednosť na obeť znásilnenia a páchateľa vyviňuje. Ani fakt, že žena bola pod vplyvom alkoholu nie je v žiadnom prípade „poľahčujúcou okolnosťou“. Zo strany násilníka ide o zneužitie situácie a sex bez súhlasu je vždy znásilnenie. S alkoholom či bez.

 

Podobný prípad rozpráva v šiestej epizóde podcastovej série Medúza aj Nikola. Mala 19 rokov, keď ju jej vtedajší partner znásilnil po pár pohárikoch alkoholu. Nikola si až neskôr, v novom zdravom a bezpečnom vzťahu, uvedomila, že išlo o znásilnenie.

 

Na druhý deň ráno, po tom, ako sa to stalo, som ho konfrontovala. Vypleštil na mňa oči a spýtal sa ma, či si to pamätám. Potom sa priznal, že mi chcel urobiť dieťa, aby som od neho neodišla. Vyčítala som si, že som sa opila. Dávala som si to za vinu. Obhajovala som ho. Veď to bol môj priateľ. Až terajší partner mi pomohol uvedomiť si, že to bolo znásilnenie,“ priznáva v rozhovore s Lenkou Šóšovou Nikola, ktorá sa so svojou skúsenosťou zdôverila len dvom ľuďom.

 

Sexuálne násilie si nezaslúži zažívať nikto. Ospravedlnením nie je promiskuita, omamné látky ani zlá partia. Ani alkohol, ani vyzývavé oblečenie a ani otvorené dvere do bytu nie sú automaticky pozvánkou do postele. Je to zneužitie okolností a využitie situácie.

Ak ste zažili sexuálne násilie alebo máte vo svojom okolí niekoho, kto sexuálne útoky prežil, užitočné kontakty pomoci a zoznam poradenských centier nájdete na tomto odkaze.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá nezisková organizácia Centrum Slniečko.