Odpustenie je zážitkom pokoja. Aké ďalšie pocity prináša tomu, kto odpúšťa? A čo prináša odpustenie do života ľuďom, ktorí ublížili? Ako súvisí hnev a odpúšťanie? Prináša vždy úľavu?

Pozvanie do 21. epizódy podcastu Bez modrín prijala Anna Polcková, ktorá pôsobí ako farárka v Evanjelickom cirkevnom zbore Bratislava Staré Mesto. Vo svojich kázňach sa nevyhýba zložitým témam, vyzýva k rešpektovaniu inakosti a k rovnosti všetkých ľudí. V roku 2020 boli jej aktivity ocenené Cenou Human Forum, ktorá sa udeľuje za dlhodobé konanie v prospech ľudských práv a rozvoja demokracie.

“Je veľmi dôležité, aby sme vedeli odpúšťať a aby sme chceli odpúšťať. A aby sme hlavne mysleli na tie benefity odpúšťania. Každý deň by malo prichádzať k nejakej sebareflexii, nech si to akokoľvek nazveme. Nečakať na nejaké veľké veci, ktoré sa udejú alebo na sviatky alebo na to, kedy pôjdeme do kostola alebo na nejakú špeciálnu príležitosť. Skúsme vidieť odpúštanie ako niečo, čo je prospešné, nie len pre nás samotných, ale aj pre ľudí okolo.”

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Zapnite si odber podcastu Bez modrín a žiadna nová epizóda vám neunikne. Pokiaľ sa vám naša práca páči, pridajte hodnotenie a odporučte epizódy aj svojim priateľom aj známym. Aj vďaka vám sa dôležité myšlienky dostanú ďalej. Spoločne tak vytvoríme citlivejší a ohľaduplnejší svet.

Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.