Špecifikom domáceho násilia oproti iným formám je skutočnosť, že sa neodohráva na verejných miestach. Prebieha v súkromí, medzi blízkymi osobami, ktoré spoločne žijú alebo žili v jednej domácnosti. Človek zažívajúci domáce násilie je izolovaný od možnosti pomoci zvonka.

Pre domáce násilie je typické nemenné rozdelenie rolí. Cieľom násilnej osoby je dostať druhého človeka, obeť, pod svoj vplyv a kontrolu. Násilný vzťah je vždy nerovný. To je aj základný rozdiel medzi konfliktom a násilím. Pri konflikte je postavenie účastníkov rovnocenné. Raz vyhrá jeden, raz druhý, niekedy je to kompromis. Obeť pri domácom násilí nikdy nevyhrá. Spôsoby, ako sa získať moc nad druhým človekom, sú postavené na opakovanom a cielenom spôsobovaní psychickej traumy. Prečo sa obeť násilia snaží násilníkovi vyhovieť? V úprimnej viere sa takto pokúša minimalizovať prejavy jeho násilného správania. Dúfa, že ak sa zo svojej pozície prispôsobí a podvolí, celá situácia sa zmení, vyvinie a zlepší. Takto však domáce násilie samé od seba nikdy nekončí. Ako identifikovať prejavy domáceho násilia?

Domáce násilie sa dlhodobo opakuje. Ide o cyklicky sa striedajúce fázy násilia, ktoré sú v odbornej literatúre pomenované ako dynamika násilia alebo fázy násilia. 

  1. Narastanie napätia
  2. Fáza výbuchu
  3. Popieranie a zľahčovanie
  4. “Medové týždne”

Pokiaľ vás jednotlivé fázy podrobne zaujímajú, môžete bezplatne absolvovať online kurz Domáce a rodovo podmienené násilie. Fázy násilia sa cyklicky opakujú, vytvárajú akúsi špirálu.  Tzv. kruh násilia musí prebehnúť najmenej dvakrát, aby sa jednalo o jav, ktorý pomenujeme domáce násilie. Nebezpečným a príznačným atribútom tejto špirály je skutočnosť, že čím viac odchodov a návratov sa v takomto vzťahu udeje, tým je menšia schopnosť obete násilníka opustiť. Po uzavretí druhého kruhu násilia nastáva bodu zlomu, kedy si už obeť nedokáže pomôcť sama.

Ak vám alebo vašim blízkym niekto ubližuje, vedzte, že je tu veľa dobrých ľudí, odborníkov a odborníčok, ktorí vám ochotne a radi pomôžu. Cesta z násilia existuje. Užitočné kontakty na poradenské centrá a linky pomoci nájdete aj na webe Bez modrín.