Domáca izolácia môže viesť k násiliu. Potvrdili to čísla z prvej vlny pandémie.

Na začiatku karantény odborníčky upozorňovali, že domáca izolácia počas koronakrízy môže viesť k nárastu partnerského násilia na ženách. Dnes môžeme potvrdiť, že tieto obavy sa naplnili. Na služby pre ženy zažívajúce násilie sa v priebehu 11 týždňov obrátilo až 1251 žien.

Celkovo sa v sledovanom období na služby obrátilo 1251 žien, pričom 362 z nich boli nové klientky, teda ženy, ktoré predtým nevyužívali ich služby.

Potreby žien zažívajúcich násilie počas karantény

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) realizovalo v období od 30. marca do 14. júna 2020 týždenné zisťovania u poskytovateľov služieb pre ženy zažívajúce násilie s cieľom zistiť, koľko klientok vyhľadalo ich služby a koľko z nich potrebovalo krízové ubytovanie. Počet organizácií zapojených do zisťovania sa v jednotlivých týždňoch líšil, pohyboval sa od 15 po 22 poskytovateľov služieb rozmiestnených po celom Slovensku. Celkovo sa v sledovanom období na služby obrátilo 1251 žien, pričom 362 z nich boli nové klientky, teda ženy, ktoré predtým nevyužívali ich služby. Po počiatočnom utlmení využívania služieb ženami zažívajúcimi násilie na začiatku karantény nastal po Veľkej noci nárast, ktorý s výnimkou jedného týždňa pokračoval až do júna. Kým v prvom aprílovom týždni jednu organizáciu kontaktovali v priemere 3 ženy, na začiatku júna to bolo 9 žien.