Opakovaná výzva poslancom a poslankyniam NR SR pred voľbou komisárky pre deti.

Vážení poslanci a vážené poslankyne NR SR.

Slováci a Slovenky sú v týchto dňoch ohromení blízkosťou vojny. Táto krízová situácia naštartovala vo väčšine ľudí to, čo je v nás najlepšie. Pomáhame tým, ktorí sú najzraniteľnejší – starším ľuďom, chorým, matkám s deťmi, ale aj samotným deťom, ktoré sa ocitli z minúty na minútu bez mamy či otca. Bez tých, ktorí ich chránili, poskytovali lásku a bezpečie. Aj preto by mal byť Úrad komisára pre deti dôležitým prvkom v ochrane a pomoci deťom. Táto krízová situácia prináša pred novozvoleného komisára či komisárku viaceré veľké výzvy.

Úrad komisára pre deti si zaslúži človeka, ktorý bude nezávislý a nebude podliehať politickým dohodám o tom, ako a či zahlasuje za prijateľný, neprijateľný zákon či zmluvu. Na verejnosti by mal byť vnímaný ako odborník, ktorý prizýva k spolupráci, verejnosť spája a nerozdeľuje. Deti na Slovensku potrebujú nezávislého komisára či komisárku, ktorý/á sa nebude báť hájiť dobro detí a ich bezpečie bez ohľadu na konkrétny politický program.

Zvolením aktívneho politika či političky na post Komisára pre deti:

a/ dochádza k porušeniu súladu s parížskymi princípmi v oblasti nezávislosti inštitúcie Komisára pre deti, pokiaľ ide o volebný proces. V minulosti nám už tento „prešľap“ vyčítal Výbor OSN pre práva dieťaťa;

b/ dochádza k diskriminácii a znevýhodneniu akéhokoľvek občianskeho kandidáta, ide o nerovný a nedemokratický súboj znevažujúci etické princípy a fair play;

c/ môžu byť stranícke záujmy povýšené nad záujmy detí, ich bezpečia a ochrany;

d/ by poslanci a poslankyne NR SR dali verejnosti jasný odkaz, že deklarovaný transparentný a nikoho nezvýhodňujúci prístup k verejným, najmä ľudskoprávnym postom zostal iba v rovine nesplnených prísľubov.

Už po druhýkrát vyjadruje viac ako 40 mimovládnych organizácií spolu so stovkami odborníkov a odborníčok v nich združených, ale aj množstvo fyzických osôb, ktoré sa prihlásili a neustále prihlasujú k výzve poslancom a poslankyniam, znepokojenie nad procesom voľby Komisára pre deti. Vyzývame poslancov a poslankyne NR SR, aby:

a/ zabezpečili nezávislosť a apolitickosť vo volebnom procese komisára pre deti a vytvorili tak priestor pre jeho demokratickú voľbu, ktorá nijakým spôsobom neznevýhodňuje niektorého z kandidátov či kandidátok v zmysle parížskych princípov;

b/ v čo najbližšom čase legislatívne upravili proces voľby komisára pre deti tak, aby podmienkou zvoliteľnosti za komisára pre deti mohla byť okrem iných legislatívne vymedzených podmienok fyzická osoba, ktorá nie je členom žiadnej politickej strany ani hnutia, nie je poslancom/poslankyňou NR SR a nezastáva vedúcu politickú funkciu minimálne 24 mesiacov pred návrhom kandidáta/kandidátky na post komisára, čím bude zabezpečená apolitickosť kandidáta/tky a zamedzenie prepojenia na politickú stranu či hnutie;

c/ zrušil prebiehajúcu voľbu na post komisára pre deti, zdržaním sa hlasovania alebo hlasovaním proti politickej kandidátke a vyhlásil nové voľby v súlade s bodom a/.

Veríme, že väčšina poslancov a poslankýň NR SR má zmysel pre spravodlivosť a demokratické princípy, ktoré sú pri súčasne nastavenej voľbe komisára pre deti porušované. A preto STOPnite spolitizovanú voľbu!

Organizácie stojace za verejnou výzvou:

 1. Koalícia pre deti Slovensko – Mgr. Mariana Kováčová, PhD.
 2. Nadácia pre deti Slovenska – Mgr. Ondrej Gallo
 3. Centrum Slniečko, n.o. – Mgr. Mariana Kováčová, PhD.
 4. Linka detskej istoty, n.o. – Ing. Eva Dzurindová
 5. Návrat o.z. – Mgr. Marek Roháček
 6. Liga za ľudské práva – JUDr. Zuzana Števulová
 7. CVEK – Mgr. Elena Gallová Kriglerová
 8. OZ Prima – PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA
 9. Náruč – Pomoc deťom v kríze – Mgr. Robert Braciník, Mgr. Ivan Leitman
 10. IPčko – PhDr. Marek Madro, PhD.
 11. Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. – Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.
 12. Nadácia otvorenej spoločnosti – JUDr. Andrea Erdosová
 13. Asociácia krízových stredísk – Mgr. Robert Braciník
 14. Juraj Mišura – predseda správnej rady Nadácie UNICEF
 15. BUDÚCNOSŤ,n.o. – Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
 16. Centrum sociálnych služieb KA – Mgr. Anna Surovcová
 17. Žena v tiesni – PhDr. Tatiana Brnová
 18. MyMamy – Mgr. Apolónia Sejková
 19. TENENET o.z. – PhDr. Elena Kopcová, PhD.
 20. Jazmin, n.o. – Mgr. Viera Mrázová, MBA
 21. Detské centrum Slovensko – PaedDr. Viktor Blaho
 22. Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov – PhDr. Zuzana Aly
 23. LUNA, n.o. – Mgr. Hana Štrbová
 24. Brána do života – Mgr. Viera Stráňavová
 25. Združenie STORM – Mgr. Pavol Sčasný
 26. Poradenské centrum Nádej – Mgr. Adriana Havašová
 27. OMAPO,o.z. – Mgr. Andrea Tesariková
 28. Aliancia žien Slovenska – Mgr. Katarína Farkašová
 29. Únia materských centier – Ing. Daniela Konečná
 30. Kanisová & Kanis, Advokátska kancelária – JUDr. Matúš Kanis
 31. Lúč pre dieťa – Dagmar Ďurečková
 32. A Ray of Sunshine for a Child, UK – Dagmar Ďurečková
 33. Nadácia Zastavme korupciu – Zuzana Petková
 34. Familiáris, o.z. – PhDr. František Drozd, PhD.
 35. Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí – Pavlína Fichta Čierna, Zlatica Maarová, Elena Martinčoková, Mária Ivaničová
 36. Integra,o.z. Michalovce – Ing. Jana Hurtová, PhD.
 37. Prizma – Zara Kromková
 38. Sapling, Pride Košice – Róbert Furiel
 39. Ľudia a perspektíva OZ,r.s.p. – Imrich Holečko
 40. Nadácia Nadácia J&T – Ing. Miroslava Šemberová
 41. Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o.
 42. Možnosť voľby – Adriana Mesochoritisová
 43. Liga za duševné zdravie – Ing. Andrej Vršanský

Kontakt:

Koalícia pre deti Slovensko, vykonna.rada@koaliciapredeti.sk, 0908 708 157