Cez tvorbu hudobníčok a hudobníkov sa vie širšia verejnosť stotožniť aj s náročnejšími odkazmi. O prítomnosti motívu násilia v hudbe sme sa v špeciálnej video edícií rozprávali s Petrom Dolníkom.

Vplyvu médií a umenia na postoje a názory v téme násilia sme sa v projekte Bez modrín venovali ako v epizóde podcastu s filmovým kritikom Petrom Konečným, tak aj v knižných tipoch od Jany Šlinskej. Do tretice sme sa na násilie z tohto uhla pohľadu pozreli s Petrom Dolníkom, ktorý si si v špeciálnej video edícií pre projekt Bez modrín pripravil stručný prehľad skladieb, ktoré sa venujú rôznym formám násilia.

Peter Dolník je dlhoročný hudobný nadšenec zameraný na jej alternatívnu časť. Zaujíma ho história populárnej hudby, rovnako aj uvažovanie o jej súčasnosti, o tom aké miesto zastáva vo svete v ktorom žijeme. Popri redaktorskej práci v Rádiu_FM príležitostne píše do novín a kultúrne zameraných časopisov, moderuje hudobné diskusie a pravidelne vedie hudobnú prednášku Futurit.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.