Sexuálne a reprodukčné práva patria medzi základné ľudské práva a pozostávajú z troch kategórií práv: právo na reprodukčné sebaurčenie, právo na služby sexuálneho a reprodukčného zdravia a právo na rovnosť a nediskrimináciu.

Zjednodušene povedané: sexuálne a reprodukčné práva znamenajú právo každého človeka na rozhodnutie ohľadom reprodukcie, vrátane rozhodnutia či, koho a kedy si vezme alebo ako, či a kedy otehotnie. Ďalej znamenajú slobodné rozhodovanie každej ženy o tom, čo robiť alebo nerobiť so svojím telom počas tehotenstva. Reprodukčné práva garantujú život bez akýchkoľvek foriem sexuálneho násilia, vrátane znásilnenia, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, núteného tehotenstva, nútených potratov alebo nútenej sterilizácie.

Až príliš často je právo žien na reprodukčnú zdravotnú starostlivosť – vrátane prístupu k antikoncepcii či možnosti interrupcie, utláčané snahou náboženských a ideologických skupín. Množstvo žien na celom svete chce prístup k antikoncepcii a nemôže ju získať. Bezpečný a slobodný prístup k antikoncepcii vedie napríklad aj k zníženiu počtu neplánovaných tehotenstiev. Na Slovensku v poslednom období čelíme viacerým pokusom o sprísnenie interrupčného zákona. Paradoxne sa to deje v čase, kedy je počet interrupcií na historickom minime.

Ako môžeme chrániť sexuálne a reprodukčné práva?

  • Odsúdenie všetkých foriem diskriminácie a násilia spoločnosťou
  • Vlády by mali zaistiť plné financovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčných práv
  • Ľudia by mali robiť vlastné rozhodnutia o svojom tele a žiť svoj život bez zasahovania ostatných

Ak sa nám tieto veci podaria v spoločnosti presadiť a spraviť normou, prispejeme tak spoločne k lepšiemu a bezpečnejšiemu svetu.