Násilné osoby väčšinou postupujú vo vzťahoch podľa podobných overených vzorcov. Aké sú varovné signály v správaní partnera, pri ktorých treba zbystriť pozornosť?

Na začiatku vzťahu býva násilný partner veľmi pozorný, neustále vám lichotí a zdá sa, že je „až príliš dobrý na to, aby bol skutočný“. Chce vás len pre seba. Môže napríklad trvať na tom, aby ste sa prestali venovať svojim koníčkom alebo aktivitám, či zanechali školu alebo prácu. Chce všetok váš čas. Nerešpektuje osobné alebo sociálne hranice druhého človeka. Jeho správanie sa môže spočiatku zdať veľmi atraktívne, a tak ho môžete často prehliadnuť.  

10 varovných signálov potenciálneho domáceho násilia a manipulácie vo vzťahu:

 1. Žiarlivosť – až prehnaná, tvrdí, že správanie je prejavom lásky
 2. Zastrašovanie – vyvoláva strach (vo vás, v okolí, v rodine, u kamarátov)
 3. Dominancia – udáva všetky pravidlá, vyžaduje správanie a zaobchádzanie podľa svojej optiky
 4. Hádzanie viny – súdi, viní a neustále kritizuje druhých, no seba nie
 5. Majetníckosť – k partnerke pristupuje ako k majetku: „Si moja, pri mne budeš!“ a snaží sa obmedzovať slobodu jej rozhodnutí
 6. Zhadzovanie – hovorí povýšenecky o svojich bývalých partnerkách, alebo o ženách vo všeobecnosti
 7. Kontrola – o všetkom rozhoduje iba on, má kontrolu nad domácnosťou, financiami, spoločenským životom
 8. Oprávnenosť – verí, že má právo povedať alebo urobiť čokoľvek
 9. Pokrytectvo – má iné štandardy na seba ako na ostatných
 10. Izolácia – zakazuje alebo znemožňuje styky partnerky s rodinou, kamarátmi

Neznamená to, že jednorazový prejav ktoréhokoľvek signálu je automaticky považovaný za domáce násilie. Domáce násilie má charakter cyklu a opakuje sa vo fázach:

 1. FÁZA STUPŇOVANIA NAPÄTIA
 • dusno, očakávanie výbuchu, obete cítia napätie vo vzťahoch, často svoje správanie korigujú v očakávaní ataku, snažia sa vo všetkom vyhovieť násilníkovi, neprovokovať
 1. FÁZA VÝBUCHU
 • násilné správanie, zodpovedá nastaveniu a prejavom agresora, niekedy ide len o jednu formu násilia, inokedy je to viac alebo všetky formy dohromady
 1. FÁZA POPRETIA
 • obeť ospravedlňuje násilníka, vysvetľuje si jeho správanie vlastnými chybami, vlastnými zlyhaniami, ľutuje ho, odôvodňuje jeho správanie okolnosťami, ktoré on nezavinil a nespôsobil, nahovára si, že vlastne ani nežije v násilnom vzťahu, že ide o konflikt, ktorý pominie
 1. FÁZA MEDOVÝCH TÝŽDŇOV
 • ospravedlňovanie sa násilníka obeti,  prejavy citov, lásky, je to fáza nosenia kvetov, darčekov, nezriedka dovoleniek ale aj citového zblíženia. Nie je preto divu, že v násilných vzťahoch často pribúdajú deti, ktoré sú splodené právne vo fáze medových týždňov, kedy obete znova uveria  násilníkovi, chcú mu vyhovieť a  „potvrdzujú“ si svoje city splodením nového života.

Ak sa fázy opakujú a majú stupňujúci charakter, teda intervaly medzi jednotlivými výbuchmi sa skracujú, hovoríme o takzvanom kruhu násilia. Niektoré fázy môžu z cyklu vypadnúť. Ak však tento kruh prebehne aspoň dvakrát, hovoríme o domácom násilí. Zároveň platí, že čím viac cyklov sa zopakuje, tým sa schopnosť odísť od násilnej osoby znižuje a osoba zažívajúca domáce násilie si už nie je schopná sama pomôcť. Poznanie varovných signálov (tzv. červené zástavy, angl. red flags) však môže pomôcť zabrániť tomu, aby sa váš osud vyvinul ako skutočné príbehy žien v podcastovej minisérii STRATENÉ. Každý štvrtok si môžete vypočuť nový diel. 

Ak sa už nachádzate v podobnej alebo inak nebezpečnej situácii ako ženy v príbehoch, kliknite na zoznam poradenských centier, alebo kedykoľvek zavolajte na bezplatnú Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Pomoc je nablízku a cesta von existuje. Ide to aj bez modrín, na tele či na duši.

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.