Tieto pojmy bývajú vo verejnej debate často dezinterpretované a zavádzajúco používané. Viete aký je medzi nimi rozdiel?

Pojem pohlavie (v angličtine “sex”) je spojený s biologickými vlastnosťami, ktoré sú charakteristické pre biologické pohlavie muža a ženy. To sú napríklad pohlavné orgány, druhotné reprodukčné znaky, ide o chromozómovú úroveň. O pojme rod (v angličtine “gender”) za zvykne hovoriť aj ako o tzv. sociálnom pohlaví. Ide o akýsi sociálno-kultúrny konštrukt, ktorý hovorí o tom, aké sú ženy a akí sú muži, ako sa správajú a je tvorený kultúrou a hodnotami danej spoločnosti. Zrkadlí teda to, čo spoločnosť od mužov a žien očakáva. Rod sa môže meniť v čase a priestore. Rod predurčuje úlohy mužov a žien v spoločnosti, pričom tieto roly sa rôznia v odlišných obdobiach, kontextoch a spoločnostiach. Vypočujte si viac o rodovej diskriminácii, stereotypoch a rodovo podmienenom násili v rozhovore s Andrejom Kurucom z Toto je rovnosť.

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.