Jeden z častých mýtov, ktoré stále pretrvávajú v spoločnosti pri téme domáceho násilia, je faktor alkoholu a jeho vplyv. Aj samotné obete násilia žijú často v presvedčení, že keby partner nepil alkohol, vôbec by k domácemu násiliu u nich nedochádzalo. Je to tak? Za všetko môže naozaj len ten alkohol?

Alkohol samotný nie je „vinníkom“ násilia. Vinníkom je vždy násilná osoba. Alkohol však funguje v tomto prípade ako častý spúšťač, teda prostriedok, vďaka ktorému sa odbúrajú zábrany človeka a môžeme povedať, že tak ľahšie dôjde k násilným činom. 

Konzumácia alkoholu zvyšuje riziko, frekvenciu a závažnosť páchaného násilia. Z výsledkov prieskumu agentúry FRA (ako i z iných výskumov) vyplýva, že existuje vzťah medzi nadmernou konzumáciou alkoholu a zvýšenou mierou násilia. Podľa týchto výskumov bola tretina až polovica páchateľov alkoholikmi. Zároveň to však ukazuje ako rozšírený názor o tom, že „príčinou domáceho násilia je alkohol“ neplatí minimálne v polovici zistených prípadov násilia. Muži, ktorí týrajú svoje ženy, páchajú násilie vtedy, keď sú opití, ale často aj vtedy, keď sú triezvi.

Alkohol nie je prvotnou príčinou násilia. Zosilňuje však agresívne impulzy. Alkohol priamo ovplyvňuje kognitívne a fyzické funkcie a znižuje schopnosť jednotlivcov vyjednávať a riešiť konflikty vo vzťahoch nenásilne. Polovica týraných žien uvádza alkohol ako najčastejší spúšťač násilia. To však neznamená, že násilník nie je vinný. Stav opitosti využívajú násilné osoby ako argument, aby nemuseli prevziať zodpovednosť za svoje činy.

 

Okrem alkoholu prispievajú k výskytom násilia aj ostatné návykové látky, čiže ak je partner drogovo závislý, zvyšuje sa aj riziko páchaného násilia. Napríklad závislosť na pervitíne priamo mení osobnosť človeka a stáva sa oveľa viac podráždeným a agresívnym. Ak sa už nachádzate v podobnej alebo inak nebezpečnej situácii ako ženy v príbehoch, navštívte www.bezmodrin.sk, alebo kedykoľvek zavolajte na bezplatnú Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Pomoc je nablízku a cesta von existuje. Ide to aj bez modrín, na tele či na duši.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center).