November na Slovensku rezonuje predovšetkým v súvislosti s Nežnou revolúciou. V novembri si však pripomínam aj viaceré dni súvisiace s ochranou ľudských a detských práv.

17.11. Deň boja za slobodu a demokraciu
V novembri 1989 príslušníci Verejnej bezpečnosti na Národní tříde v Prahe zbili študentov, ktorí demonštrovali za základné ľudské práva. Postupne udalosti na podporu študentov a vyjadrenie odporu voči socialistickému zriadeniu vyústili až do Nežnej revolúcie – pádu režimu v Československu.

18.11. Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním
Deti v dnešnej dobe prirodzene skúmajú a vyjadrujú svoju sexualitu aj prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Predchádzať a bojovať proti sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu detí je účelom tzv. Lanzarotského dohovoru.

19.11. Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí
S deťmi a teenagermi je nutné komunikovať tak, aby rozumeli pocitom, ktoré násilné správanie vyvoláva. Ak budú vedieť správne a včas reagovať, v prípade potreby dokážu požiadať o pomoc rodiča, učiteľa, vychovávateľa, priateľa alebo odborníka. Je dôležité neostať ticho.

20.11. Svetový deň detí
20. novembra si pripomíname prijatie základného ľudsko – právneho dokumentu Dohovor o právach dieťaťa. Tento dokument ratifikovalo až 195 krajín sveta, čím sa stal najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii.

25.11. Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách
Presný počet znásilnení a informáciu o sexuálnych útokoch na ženy v spoločnosti je ťažké zistiť z dôvodov ako nedôvera, zľahčovanie, viktimizácia a ďalšie stigmatizovanie obetí týchto útokov. Menej ako 10 % žien, ktoré zažili sexuálne útoky, sa zároveň obrátilo na políciu a ohlásilo tieto zločiny.